Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului…!

Dreptmăritori creștini!
Astăzi s-a
încheiat praznicul Adormirii Maicii Domnului! Așa precum ați văzut în
calendarul creștin menționat faptul că este Odovania Praznicului Adormirii
Maicii Domnului.
În aceste 8 zile, ați auzit cântându-se foarte des Troparul
Adormirii Maicii Domnului: „Întru naștere, fecioria ai păzit, întru adormire,
lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica
Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.”; expresia
teologiei despre Maica Domnului.
În ceea ce privește fecioria, v-am vorbit adesea, zicându-vă
că trebuie să gândim această calitate dincolo de orice considerație trupească;
și aceasta, dar mai ales, faptul că Maica Domnului a fost fecioară și cu mintea
și cu inima. Este foarte important să fim feciorelnici cu mintea și cu inima,
nu numai cu trupul; în general, ele se leagă….!
Astăzi vreau să mă opresc la faptul că, Troparul Adormirii
Maicii Domnului, ne spune: „întru adormire, lumea nu a părăsit” și menționează
și de ce n-a părăsit-o – pentru că „s-a mutat la Viață, fiind Maica Vieții”. Așadar,
n-a părăsit această lume, pentru că s-a mutat „din moarte la viață și de pe
pământ la cer”. Și pentru că este Maica Vieții, adică ea L-a născut, L-a purtat
în pântecele ei, pe Fiul lui Dumnezeu, Care este Viața lumii. Dar, mai
important pentru noi creștinii, este faptul, menționat la sfârșitul troparului
– că „prin rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre”. Aceasta ne
interesează pe noi în mod direct; prin rugăciunile Maicii Domnului ne izbăvim
din moarte sufletele noastre! În ceea ce-o privește pe Maica Domnului, și pe
toți sfinții, ei și-au izbăvit sufletele din moarte. Ei nu sunt morți – ați
auzit ce zice Troparul Adormirii Maicii Domnului – , ea nu este moartă, este
vie și este mama Vieții și că are putere să dăruiască la rându-i viață. De
aceea, noi creștinii ortodocși, ne rugăm cu intensitate Maicii Domnului și avem
evlavie, având această conștiință că ea ne poate izbăvi din moarte sufletele
noastre.
Deci, viața sfinților, nu cunoaște moartea; iar viața
creștinului trebuie să se desăvârșească în așa măsură, încât, să nu cunoască
moartea, ci să se mute „din moarte la viață și de pe pământ la cer”, așa cum a
făcut-o Maica Domnului și așa cum au făcut-o toți sfinții. Așa să ne ajute
Dumnezeu…! Amin!

Articole similare

Lasă un răspuns