Bartolomeu Valeriu Anania, Părintele nostru…!

Interviu: 1.           Părinte, vă rugăm să dați mărturia sfinției voastre despre Înaltpreasfințitul Mitropolit Bartolomeu Anania. Ne interesează, în primul rând, să ne vorbiţi despre perioada în care a muncit la Mânăstirea Nicula la diortosirea Bibliei. În ce context l-ați cunoscut pe Înaltpreasfinţitul Bartolomeu?               L-am cunoscut doar după instalarea ca Continuă lectura

In Memoriam: Arhim. Mihail Goia

Părintele Mihail Goia, născut Miron la 23 noiembrie 1927 în Topliţa, jud. Harghita, deşi singur la părinţi a plecat la Mânăstirea Neamţ în 26 octombrie 1940 şi a fost tuns în monahism la 1948 la Mânăstirea Pângărați. Dimpreună cu stareţul Varahiil s-a așezat la Mânăstirea Nicula în decembrie 1948. Diacon Continuă lectura