Câteva versuri din anul I de seminar – 1990…!

Rugăciune…! În gândul meu…, Un imn de slavă se încheagă, Iar limba amorțită se dezleagă: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu! Măririi Tale eu mă plec adânc, Că ești, ai fost, vei fi Tu pentru mine, Stăpân și Domn și Făcător de bine, Prinos de mulțumire...